30.03.2017
Byty s predzáhradkou, partnerský projekt, bývanie podobné rodinnému domu, kompletný štandard bytu

09.09.2016
Byty pre mladých, predzáhradka, vlastné parkovacie státie, uzavretá lokalitaRegistrácia do databázy CloserNews
Registrovaným užívateľom zasielame odborné články z oblasti financií, ako aj aktuálnu ponuku investičných príležitostí a služieb CLOSER CONSULTING.

CLOSER TO SUCCESS


PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Samotné rozhodnutie podnikateľa realizovať akýkoľvek podnikateľský zámer by malo byť vždy podložené podrobným prieskumom relevantného trhu, nezávislým pohľadom odborníka na potenciál v predmetnej oblasti podnikania, ako aj reálne zhodnotenie vlastných možností financovať svoje plány a vízie, vrátane zhodnotenia možností spolufinancovania projektu pomocou cudzích zdrojov. Ide o kľúčové rozhodnutie, z ktorého môže v dôsledku nedostatočnej informovanosti, či erudovanosti v relevantnej oblasti rezultovať neúspech Vášho podnikania.

S prihliadnutím na Váš podnikateľský zámer Vám poskytneme všestrannú podporu, komplexne spracujeme podnikateľský plán (Business Plan) pre účely získania bankových úverových prostriedkov, pre potreby vypracovania kalkulácií návratnosti projektu požadovaných zo strany prípadného spoluinvestora, respektíve pre potreby finančného reportingu súčasným akcionárom, spoločníkom.

Nestraťte svoj kredit voči obchodným partnerom v dôsledku neprofesionálne pripravených podkladov a prenechajte túto činnosť odborníkom. CLOSER CONSULTING Vám v závislosti od druhu podnikateľského plánu zabezpečí:

» návrh štruktúry a jednotlivých krokov transakcie (kúpa/predaj/prevod),
» určenie ideálnej štruktúry financovania Vašho podnikateľského zámeru,
» identifikáciu rizík podnikateľského zámeru a návrh ich eliminovania,
» výpočet návratnosti projektu, preukázanie primárnej návratnosti a sekundárneho zabezpečenia úveru,
» naprojektovanie budúceho hospodárenia a všetkých potrebných kvalitatívnych ukazovateľov (finančná analýza projektu),
» vypracovanie textovej časti vrátane odporúčaných marketingových aktivít.

Naše služby sú založené na niekoľkoročných skúsenostiach získaných počas pôsobenia vo finančnej oblasti, pričom dodnes využívame výhody osobných kontaktov vo viacerých na Slovensku etablovaných bankách.

V rámci našich služieb ďalej ponúkame úverové poradenstvo:

» asistenciu pri vypĺňaní bankových formulárov,
» osobné zastupovanie pri komunikácii s bankou v rámci úverových rokovaní,
» súčinnosť pri vyhodnotení jednotlivých ponúk financovania,
» vypracovanie súvisiacej dokumentácie (kúpa/predaj/prevod), právne služby.


Bližšie informácie nájdete v nasledovných sekciách:
Špecifické typy podnikateľských plánov
Konkrétne možnosti financovania Vašich projektov


CLOSER REALITY

NTB - prekladateľská a jazyková agentúra

Predaj a prenájom detektorov

Web banner

Web banner

Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Otázka:


Security Code
Kontrolný kód:

  
NAŠI PARTNERI - PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY